Uploaded: 6th June 2019

AuthorZhaoxi Zhao, Zhenlong Wang, Yukui Wang, Jianyong Liu

Environmental,Finite element method (FEM),Precision,Thermal error

Download File